/Files/images/PB270024.JPGАльошина Титяна Миколаївна, учитель логопед ДНЗ № 288, проводить логопедичне консультування батьківМетоди й закономірності монологічного мовлення

1. Бесіда.

Бесіда — один із основних методів. Це організована, цілеспрямована роз-мова вихователя з дітьми на певну те¬му, яка складається із запитань і відповідей. Бесіди поділяються на вступні, супровідні, заключні.
Вступні бесіди проводяться на почат¬ку занять перед читанням оповідання, дидактичною грою, малюванням за за¬думом тощо.
Супровідна бесіда проводиться в процесі заняття (спостереження, екс-курсія, розглядання картин, дидактич¬на гра). Вона допомагає дітям ак-тивніше сприйняти об'єкт спостережен¬ня, явище, краще осмислити зображе-ний на картині сюжет, стимулює мовну активність.
Заключна бесіда узагальнює, систе¬матизує, розширює знання, здобуті на інших заняттях та під час прогулянок.

2. Дидактичні ігри.
Для молодшого дошкільного віку ігри типу «Познайомимося з ляльками», «Нова лялька», «У гостях у ведмедика» (у ляльки), «Поговоримо з Оксаною», «У гостях у казки», «Три ведмеді».

2. Розмова з дітьми.

Тематика розмов повинна спиратися на їхній досвід, знання і уявлення про навколишнє життя, про явища природи.
Тепле, чуйне ставлення педагога до кожної дитини зближує їх між собою, за¬охочує дитину поділитися своїми дум¬ками, враженнями і переживаннями.

3. Ігри-драматизації та інсценізації.

Для драматизації використовуються
казки з чітким динамічним сюжетом, повторами, короткими діалогами («Ко-лобок», «Ріпка», «Рукавичка», «Котик і Півник», «Коза-Дереза»). Інсценування відрізняється від драматизації послі¬довним відтворенням літературного сюжету, спеціальним заучуванням слів. Інсценування можливе тільки з дітьми старшого дошкільного віку.

4. Тематичні ігри мовленнєвої си¬туації («Знайомство», «Зустріч дру¬зів», «У лікаря», «У крамниці», «Розмо¬ва по телефону», «У гостях», «Після перегляду кінофільму», «Сім'я» і т. д.).

Для активізації дітей на заняттях слід використовувати різноманітні мето-дичні прийоми. Серед них — уявний діалог дітей з літературним героєм. Ди-тина повинна сама сформулювати за¬питання і дати відповідь на нього від імені героя. У таких уявних діалогах діти висловлюють своє ставлення до героїв, змінюють хід подій по-своєму, дають оцінку окремим вчинкам, діям, розвивають діалогічне мовлення.
Написання листа літературному ге¬рою. Кожна дитина розповідає, що б во¬на написала, що б запропонувала герою. Дорослий записує, а потім зачитує лист. задоволенням організовують розваги-змагання на краще їх декламування.

Кiлькiсть переглядiв: 124